Мапа на страната:МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Медицинско помагало е секој инструмент, апарат, уред, материјал или друг производ што се користи во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имунолошко или метаболичко дејство, а се користи самостојно или во комбинација, со цел:

- дијагноза, превенција, следење, третман или олеснување на болест,
- дијагноза, следење и надзор, третман, олеснување или компензација на повреда или хендикеп,
- испитување, замена или модификација на анатомски или физиолошки процес и
- контрола на зачнување.
 • Филтер по категорија и дејствие:
 • а
 • б
 • в
 • г
 • д
 • ѓ
 • е
 • ж
 • з
 • ѕ
 • и
 • ј
 • к
 • л
 • љ
 • м
 • н
 • њ
 • о
 • п
 • р
 • с
 • т
 • ќ
 • у
 • ф
 • х
 • ц
 • ч
 • џ
 • ш
test-za-bremenost-kaseta

Тест за откривање на hCG (Хуман Хорионски Гонадотропин) во урина. Обезбедува визуелен, квалитативен...

ДЕЈСТВИЕ Тестови за бременост
test-za-bremenost-stik

Тестот за бременост е тест за рано откривање на hCG (Хуман Хорионски Гонадотропин) во урина....

ДЕЈСТВИЕ Тестови за бременост
test-za-bremenost-strip

Тест за откривање на hCG (Хуман Хорионски Гонадотропин) во урина. Обезбедува визуелен, квалитативен...

ДЕЈСТВИЕ Тестови за бременост