Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
betametazon

Бетаметазон е кортикостероид за локална примена.

ГЕНЕРИКА Betamethasone
ПАКУВАЊЕ крем, маст 20gr
ДЕЈСТВИЕ За инфекции на кожа
bromazepam

Бромазепам е анксиолитик од групата на бензодиазепини.

ГЕНЕРИКА Bromazepam
ПАКУВАЊЕ таблети од 1,5 mg, 3 mg и од 6 mg
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување
ciprofloksacin

ЦИПРОФЛОКСАЦИН-от припаѓа на групата флуорокинолонски антимикробни средства со широк спектар...

ГЕНЕРИКА Ciprofloxacin
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 250 mg и од 500 mg
ДЕЈСТВИЕ За инфекции
diklofenak-retard

Диклофенак спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови (НСАИЛ)...

ГЕНЕРИКА Diclofenac sodium
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети со продолжено ослободување од 100 mg
ДЕЈСТВИЕ За болка
diklofenak

Диклофенак спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови (НСАИЛ)...

ГЕНЕРИКА Diclofenac sodium
ПАКУВАЊЕ супозитории од 50mg и 100mg
ДЕЈСТВИЕ За болка
glimepirid

Глимепирид се употребува за третман на Дијабетес мелитус тип 2, во случаи кога шеќерот во...

ГЕНЕРИКА Glimepirid
ПАКУВАЊЕ таблети од 2 mg, 3 mg, 4 mg и од 6 mg
ДЕЈСТВИЕ За шеќер