Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
80-verapamil-80

ВЕРАПАМИЛ е лек од групата наречена блокатори на калциумовите канали.

ГЕНЕРИКА Verapamil
ПАКУВАЊЕ обложени таблети од 80 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
bisoprolol

Бисопролол припаѓа на групата лекови наречени бета блокатори. Тој дејствува преку забавување...

ГЕНЕРИКА Bisoprolol fumarate
ПАКУВАЊЕ филм обложени таблети од 2.5 mg, 5 mg и од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
folan.2

Фолната киселина припаѓа на групата Б витамини.

ГЕНЕРИКА Folic acid
ПАКУВАЊЕ таблети
ДЕЈСТВИЕ Витамини
vitamin-e

Витаминот Е припаѓа во групата на липосолубилни витамини.

ГЕНЕРИКА Tocopherol
ПАКУВАЊЕ Таблети за џвакање 100 И.Е.
ДЕЈСТВИЕ Витамини