Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
clopidogrel

Клопидогрел е тиенопиридински дериват и припаѓа во групата на антитромботици, инхибитори...

ГЕНЕРИКА Clopidogrel
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 75 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
lizinopril

Лизиноприлот се употребува за третман на висок крвен притисок (хипертензија).

ГЕНЕРИКА Lisinoprile
ПАКУВАЊЕ таблети од 5 mg, 10 mg и од 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
folan

Фосиноприл се употребува за третман на висок крвен притисок и симптоми на срцева слабост.

ГЕНЕРИКА Fosinopril sodium
ПАКУВАЊЕ таблети од 10 mg и 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
nifedipin

Нифедипин е селективен антагонист на калциумовите канали кој припаѓа на групата на дихидропиридински...

ГЕНЕРИКА Nifedipine
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
nitroglicerin

Нитроглицерин е лек кој се употребува за третман и спречување на симптомите на ангина пекторис...

ГЕНЕРИКА Glyceryl trinitrate
ПАКУВАЊЕ сублингвални таблети од 0,5 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
pentoksifilin

Пентоксифилин е метилксантински дериват. Тој го подобрува протокот на крвта низ крвните...

ГЕНЕРИКА Pentoxifylline
ПАКУВАЊЕ обложени таблети од 400 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце