Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
amlodipin

Амлодипин е калциумов антагонист со долготрајно дејство од групата на дихидропиридини.

ГЕНЕРИКА Amlodipine
ПАКУВАЊЕ таблети од 5 mg и од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
cinarizin-forte

ЦИНАРИЗИН форте е дериват на пиперазинот и припаѓа во групата на препарати за третман на...

ГЕНЕРИКА Cinnarizine
ПАКУВАЊЕ таблети од 75 mg
ДЕЈСТВИЕ За вртоглавица
ecalin

Еконазолот е имидазолски дериват со јако фунгицидно дејство.

ГЕНЕРИКА Econazole nitrate
ПАКУВАЊЕ крем, спреј-раствор за кожа, вагитории
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
enalapril

Лекот Еналаприл и припаѓа на групата на инхибиторите на ангиотензин конветирачки ензим...

ГЕНЕРИКА Enalapril maleate
ПАКУВАЊЕ 5 таблети 5 mg, 10 таблети 10 mg, 20 таблети 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
flukonazol

Флуконазол е антимикотик (антифунгален лек) од групата на триазоли.

ГЕНЕРИКА Fluconasole
ПАКУВАЊЕ капсули од 50 mg, 100 mg, и од 150 mg
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
hidrohlorotiazid

Хидрохлоротиазид е диуретик од групата на тиазидни диуретици.

ГЕНЕРИКА Hydrochlorothiazide
ПАКУВАЊЕ таблети од 25 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце