Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
kasen

КАСЕН® спаќа во групата лекови наречени антимикотици. Тој има силно дејство против голем...

ГЕНЕРИКА Clotrimazol
ПАКУВАЊЕ крем 1%, вагинален крем 2% , раствор за кожа 1%
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
clopidogrel

Клопидогрел е тиенопиридински дериват и припаѓа во групата на антитромботици, инхибитори...

ГЕНЕРИКА Clopidogrel
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 75 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце