Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
flukonazol

Флуконазол е антимикотик (антифунгален лек) од групата на триазоли.

ГЕНЕРИКА Fluconasole
ПАКУВАЊЕ капсули од 50 mg, 100 mg, и од 150 mg
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
folan

Фосиноприл се употребува за третман на висок крвен притисок и симптоми на срцева слабост.

ГЕНЕРИКА Fosinopril sodium
ПАКУВАЊЕ таблети од 10 mg и 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
folan.2

Фолната киселина припаѓа на групата Б витамини.

ГЕНЕРИКА Folic acid
ПАКУВАЊЕ таблети
ДЕЈСТВИЕ Витамини