Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
4-sinkum-4

СИНКУМ 4® (аценокумарол) е кумарински орален антикоагулантен лек кој се користи за спречување...

ГЕНЕРИКА Acenocoumarol
ПАКУВАЊЕ таблети од 4 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
sulpirid

Сулпиридот е невролептик од бензамидската група кој има јако   антипсихотично дејство,...

ГЕНЕРИКА Sulpiride
ПАКУВАЊЕ капсули од 50 mg и сируп (25mg/5ml)
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување