Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
ranitidin

Ранитидин спаѓа во класата на лекови наречени H2 блокатори.

ГЕНЕРИКА Ranitidine
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 150 mg
ДЕЈСТВИЕ За желудник и црева