Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
pentoksifilin

Пентоксифилин е метилксантински дериват. Тој го подобрува протокот на крвта низ крвните...

ГЕНЕРИКА Pentoxifylline
ПАКУВАЊЕ обложени таблети од 400 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
plodin

Плодин припаѓа во групата органски нитрати и е силен вазодилататор (ги проширува крвните...

ГЕНЕРИКА Isosorbide mononitrate
ПАКУВАЊЕ таблети од 20 mg и 40 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
prazepam

Бисопролол припаѓа на групата лекови наречени бета блокатори. Тој дејствува преку забавување...

ГЕНЕРИКА Prazepam
ПАКУВАЊЕ таблети од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување