Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
metformin.1

Метформин се употребува за третман на Дијабетес тип 2.

ГЕНЕРИКА Metformin
ПАКУВАЊЕ филм обложени таблети од 500 mg, од 850 mg и од 1000 mg
ДЕЈСТВИЕ За шеќер