Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
lizinopril

Лизиноприлот се употребува за третман на висок крвен притисок (хипертензија).

ГЕНЕРИКА Lisinoprile
ПАКУВАЊЕ таблети од 5 mg, 10 mg и од 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
lorazepam

Активната материја во ЛОРАЗЕПАМ таблетите е лоразепам, лек кој припаѓа во групата на бензодиазепини.

ГЕНЕРИКА Lorazepam
ПАКУВАЊЕ таблети од 1 mg и од 2,5 mg
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување