Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
ecalin

Еконазолот е имидазолски дериват со јако фунгицидно дејство.

ГЕНЕРИКА Econazole nitrate
ПАКУВАЊЕ крем, спреј-раствор за кожа, вагитории
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
enalapril

Лекот Еналаприл и припаѓа на групата на инхибиторите на ангиотензин конветирачки ензим...

ГЕНЕРИКА Enalapril maleate
ПАКУВАЊЕ 5 таблети 5 mg, 10 таблети 10 mg, 20 таблети 20 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце