Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
diazepam

Диазепам е лек од групата на бензодиазепини.

ГЕНЕРИКА Diazepam
ПАКУВАЊЕ таблети од 2 mg, 5 mg и 10 mg, супозитории од 5 mg и од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување
diklofenak-forte

Диклофенак спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови (НСАИЛ)...

ГЕНЕРИКА Diclofenac sodium
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 50 mg
ДЕЈСТВИЕ За болка
diklofenak-retard

Диклофенак спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови (НСАИЛ)...

ГЕНЕРИКА Diclofenac sodium
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети со продолжено ослободување од 100 mg
ДЕЈСТВИЕ За болка
diklofenak

Диклофенак спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни и антиревматски лекови (НСАИЛ)...

ГЕНЕРИКА Diclofenac sodium
ПАКУВАЊЕ супозитории од 50mg и 100mg
ДЕЈСТВИЕ За болка