Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
betametazon

Бетаметазон е кортикостероид за локална примена.

ГЕНЕРИКА Betamethasone
ПАКУВАЊЕ крем, маст 20gr
ДЕЈСТВИЕ За инфекции на кожа
bromazepam

Бромазепам е анксиолитик од групата на бензодиазепини.

ГЕНЕРИКА Bromazepam
ПАКУВАЊЕ таблети од 1,5 mg, 3 mg и од 6 mg
ДЕЈСТВИЕ Пореметување во однесување
bisoprolol

Бисопролол припаѓа на групата лекови наречени бета блокатори. Тој дејствува преку забавување...

ГЕНЕРИКА Bisoprolol fumarate
ПАКУВАЊЕ филм обложени таблети од 2.5 mg, 5 mg и од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце