Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
АЦИКЛОВИР / ACIKLOVIR

Ацикловирот е антивирусен лек, аналог на гванин.

ГЕНЕРИКА Aciclovir
ПАКУВАЊЕ таблети од 200 mg
ДЕЈСТВИЕ Антивирусни
atenolol

Индапамид спаѓа во групата на антихипертензиви / диуретици и го регулира покачениот крвен...

ГЕНЕРИКА Atenolol
ПАКУВАЊЕ 50 mg и 100 mg таблети
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
aminofilin-retard

Аминофилин е комплекс на теофилин со етилендиамин. Тој е бронходилататор од групата на метилксантини.

ГЕНЕРИКА Aminoffilin
ПАКУВАЊЕ таблети со продолжено ослободување од 350 mg
ДЕЈСТВИЕ Проблеми со дишни патишта
amoron

Индапамид спаѓа во групата на антихипертензиви / диуретици и го регулира покачениот крвен...

ГЕНЕРИКА Indapamide
ПАКУВАЊЕ обложени таблети од 2,5 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
amlodipin

Амлодипин е калциумов антагонист со долготрајно дејство од групата на дихидропиридини.

ГЕНЕРИКА Amlodipine
ПАКУВАЊЕ таблети од 5 mg и од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
aminofilin

Аминофилин е комплекс на теофилин со етилендиамин. Тој е бронходилататор од групата на метилксантини.

ГЕНЕРИКА Aminoffilin
ПАКУВАЊЕ таблети со продолжено ослободување од 100 mg
ДЕЈСТВИЕ Проблеми со дишни патишта