Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

 • Филтер по категорија и дејствие:
 • а
 • б
 • в
 • г
 • д
 • ѓ
 • е
 • ж
 • з
 • ѕ
 • и
 • ј
 • к
 • л
 • љ
 • м
 • н
 • њ
 • о
 • п
 • р
 • с
 • т
 • ќ
 • у
 • ф
 • х
 • ц
 • ч
 • џ
 • ш
nistatin

Нистатинот е антимикотик кој делува фунгицидно и фунгистатски. Тој е активен против голем...

ГЕНЕРИКА Nystatin
ПАКУВАЊЕ прашок за перорална суспензија/капки 100 000 И.Е./ 1 ml, маст 100 000 И.Е./ 1 g
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции