Мапа на страната:

АД ЈАКА 80 РАДОВИШ

Контакт

Контакт слика
Адреса:
АД ЈАКА80
ул. Првомајска 75А 1000 Скопје Р.Македонија
телефон: +389 2 3094 104
факс: +389 2 2728 600
e-mail: jaka80@jaka80.com.mk
www.jaka80.com.mk

Контакт форма

Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Останати информации

Останати информации:
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР - Извршен член на ОД
Јовица Стефановиќ
телефон: +389 2 3094 104
факс: +389 2 2728 600

ФИНАНСИИ
Димче Смилевски
телефон: +389 2 3094 111
e-mail: finansii@jaka80.com.mk

КОМЕРЦИЈА

Домашна продажба и извоз
Јелена П. Самарџиска
телефон: +389 2 3094 124
факс: +389 2 3094 151
e-mail: jakainv@jaka80.com.mk

Домашна набава
Кировски Сашо
телефон: +389 2 3094 122
факс: +389 2 3094 151
e-mail: nabava@jaka80.com.mk

Увоз
Јовановска Жаклина
телефон: +389 2 3094 122
факс: +389 2 3094 151
e-mail: jakaimp@jaka80.com.mk

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Весна Л. Арсиќ
телефон: +389 2 3094 118
e-mail: jakais@jaka80.com.mk

ПРАВНА СЛУЖБА
Ивана Г. Божиновски
телефон: +389 2 3094 104
факс: +389 2 2728 600
e-mail: pravno@jaka80.com.mk

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
Марија Стојчева
телефон: +389 2 3094 113
e-mail: dirpro@jaka80.com.mk

КОНТРОЛА НА КАВАЛИТЕТ
Софија Поповска
телефон: +389 2 3094 129
e-mail: dirkon@jaka80.com.mk

РЕГИСТРАЦИЈА И РАЗВОЈ
Билјана Андоновска
телефон: +389 2 3094 112
e-mail: rd@jaka80.com.mk